Svenska webbplatser med komplexitetsinnehåll

www.tp.umu.se/~rosvall/   Dr. Martin Rosvall, nätverksteori, kul java applets.
www.lagerroth.com          Docent Erland Lagerroth, icke-matematisk komplexitetsteori på svenska    
www.detorganiskaforetaget.se
www.larsholmdahl.com


Resources

http://www.calresco.org/applicat.htm
http://www.nd.edu/~alb/
http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/oi/reflections/index.shtml

http://necsi.org/
http://serendip.brynmawr.edu/home.html
http://www.santafe.edu               Detta är centrum för matematisk, datorbaserad, komplexitetsforskning
www.edge.org/documents/ThirdCulture/d-Contents.html      utmärkt web book med varje kapitel skrivet av en ny författare
http://www.complexityscience.org/index.php      EU-forum
http://cfpm.org/cpmreps.html         Mängder av komplexitetsbaserade undersökningar av sociala och ekonomiska frågor
http://cfpm.org/                        Centre for Policy Moddeling


Collection of complexity links
http://www.cogs.susx.ac.uk/users/ezequiel/alife-page/complexity.html

Journals on Complexity, gratis

http://jasss.soc.surrey.ac.uk/JASSS.html
http://journal-ci.csse.monash.edu.au/
http://www.goertzel.org/dynapsyc/dynacon.html
http://www.j-npcs.org/abstracts/abstracts.html  inte gratis
http://www.cser.ualberta.ca/journal.htm
http://josc.bandungfe.net/   

Newsletter
http://www.comdig.org                 Email newsletter med en samling referenser


Complexity Organizations

http://www.santafe.edu/               Dominerande centrum för datorsimulerad och matematikorienterad forskning på komplexitetsteori 
http://www.plexusinstitute.com/    Mjuk, icke-matematisk inriktning
http://cscs.umich.edu/
http://necsi.org/
http://emergence.org/index.html    icke-matematisk komplexitetsforskning, inriktad på humansystem & management
http://www.complexity-society.com/      ett brittiskt sällskap av komplexitetsintreserade
http://isce.edu/                       The Insititute for the Study of Coherence and Emergence (I.S.C.E.). Icke-matematisk komplexitetsforskning, inriktad på humansystem & management. ISCE ger ut en tidskrift  http://www.emergence.org           
http://www.cognitive-edge.com/   Mycket intressant! Om organisationer. Besök den här webbplatsen och läs om Cynefin-modellen!!!

Naturalistic Decision Making      
http://www.decisionmaking.com/    
      

New Trends
http://www.trendwatching.com/     Mycket bra webbplats, med gratis newsletter om nya trender, Rekommenderas!

Aikido & Budo
http://www.bostream.nu/aikishuren
http://www.larsholmdahl.com/aikido/aikido.html
http://www.takemusuaiki.org   

 
Andra intressanta länkar 
  http://www.biopix.se  
 http.www.leanakademin.com       om allt vad lean innebär

 
 
 
 
Länkar
Det finns en stor mängd webbplatser som behandlar complexity theory/science. Här återges ett urval samt några som berör ämnen som tas upp på Complexity Forum.
AKTUELLT  -  ARTIKLAR  -  LITTERATUR  -  MEDLEMMAR  -  NYHETSBREV  -  SEMINARIER  -  KONTAKT - LÄNKAR
updated 2011-09-24