Bok för nedladdning
    Passa på att ladda ner den här grundläggande boken om produktutveckling, innan den kommer i tryck för då tar vi nog bort den. (Vi har copyright-ägarens tillstånd).

Handbook in Innovation Management
Download

    Boken är författad av professor Stig Ottosson och ger en modern orientering i ämnet med vissa delar i den absoluta forskningsfronten.

Senare i höst kommer Complexity Aspects of Product Development, av Lars Holmdahl, att kunna laddas ner från den här webbsidan.
AKTUELLT  -  ARTIKLAR  -  LITTERATUR  -  MEDLEMMAR  -  NYHETSBREV  -  SEMINARIER  -  KONTAKT - LÄNKAR
En kortfattad orientering i ämnet komplexitetsteori finner du här.
Erland Lagerroths senaste:
Världen underbarare än vi tror
updated 2006-12-03
klicka för större bild
Världen underbarare än vi tror, av Erland Lagerroth, docent och författare, ges ut av Veje.nu International.

Förlaget  http://www.veje.nu
Läs förordet.
Läs innehållsförteckningen.
Vi gratulerar Sören Augustinsson!
Nybliven doktor i icke-matematisk komplexitetsteori
Sören Augustinsson försvarade nyligen sin avhandling: Om Organiserad Komplexitet; Integration av organisering,lärande och kunnande. Sörens avhandling handlar om ......, föresten läs den själv! Du laddar ner den här.  
Nedanstående avhandlingar handlar om samma eller angränsande ämnen.

Andreas Grönlund (2006): Complex patterns - From physical to social interaction, http://www.tp.umu.se/~gronlund/
Petter Holme (2004): Form and Function of Complex Networks, Umeå University, http://www.cs.unm.edu/~holme/
Fredrik Liljeros (2001): The Complexity of Social Organizing, Stockholm University, Department of Sociology, http://www.sociology.su.se/home/Liljeros/
Martin Rosvall (2006): Information horizons in a complex world, Umeå University, http://www.tp.umu.se/~rosvall/
Svensk forskning om komplexitetsteori

En möjlighet inom forskningen är att studera idealiserade komplexa system med hjälp av datorsimuleringar. För även om dessa system är slutna och deterministiska (datorer är deterministiska maskiner) så kan man göra mycket intressanta iaktagelser som överenstämmer med motsvarande egenskaper hos verkliga system.
    Senast i raden av avhandlingar är den mycket intressanta avhandlingen av Martin Rosvall:
Information horizons in a complex world, Umeå University, http://www.tp.umu.se/~rosvall/ , som modellerar informationsspridning i nätverk där noderna/agenterna bara har en begränsad eller till och med felaktig kunskap om nätverket.