AKTUELLT  -  ARTIKLAR  -  LITTERATUR  -  MEDLEMMAR  -  NYHETSBREV  -  SEMINARIER  -  KONTAKT - LÄNKAR
Matrikel
Medlemsförteckning 2007-11-20

Vilken sorts material skulle du vilja ha? Fler artiklar? Debatt, diskussion? Working papers? Har du någon favorit som du vill dela med dig? Kom med förslag & synpunkter!

Varför har kompexitetsteori så svårt att tränga ut till en vidare krets?
    Ett av svaren kan finns i Crossing the Chasm, en PP-presentation av Dr. Bengt Järrehult som handlar om problemet att marknadsföra och sälja nya produkter, men som direkt kan tillämpas på nya idéer.
    Bengt Järrehult: Crossing the Chasm, ladda ner som PowerPoint eller som pdf-fil

Komplexitetsteorin ger oss inte bara ett nytt sätt att se världen. Vi får möjlighet att se att världen är ny. Läs denna mycket intressanta artikel.


Goulielmos A M. Complexity theory: a science where historical accidents matter. Disaster Prevention and Management 2005; 14(4): p 533. Download

Författarna tillämpar på ett intressant sätt komplexitetstänkande på bilfärjan som kapsejsade utanför Holland 1987.
Goulielmos A M, Goulielmos M A. The accident of m/v Herald of Free Enterprise: A failure of the ship or of the management? Disaster Prevention and Management 2005; 14(4): p 479. Dondload 


Antropologi & komplexitetsteori blir en riktigt intressant kombination. En bra översiktsartikel:

Lansing J S. Complex Adaptive Systems. Annual Review of Anthropology 2003, 32: p183 DownloadNär det gäller datorsimuleringar, matematik och komplexitetsforskning så dominerar Santa Fe Institute, sen finns det dom andra. Cilliers tillhör dom andra, de som söker icke-matematisk förståelse av komplexitet. Nedanstående är en rätt viktig artikel av Cilliers.

Cilliers  P. Knowledge, limits and boundaries. Futures 2005; 37: pp 605-613 Download.


Ekonomi och komplexitetsteori

Foster J. Why is economi not a complex science? Journal of Economics Issues, Dec 2006; 40(4): pp1069-1091. Download.


Ledning, planering, strategi och komplexitet

Följande intressanta artikel av Kurtz & Snowden ger en förklaring till valet av lösenord för medlemssidan.

Kurtz C F, Snowden D J. The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world. IBM SYSTEMS JOURNAL 2003; 42(3) Download.

Ytterligare en artikel av Snowden:


Snowden D. Striking the right balance with KM and risk. Knowledge Management Review, Mar/Apr 2005; 8(1):p 24 Download.

Snowden & Boone 2007, A Leader´s Framework for Decision Making, Harvard Business Review Nov 2007  Download


Linstone H A. Complexity Science: Implications for Forecasting, Technological Forecasting and Social Change 1999; 62: pp79-90 Download.


Artigiani R. Leadership and uncertainty: complexity and the lessons of history. Futures 2005; 37: pp 585-603. Download.

Kolenda C D. Transforming how we fight: A conceptual approach. Naval War College Review; Spring 2003; 56(2): p100. Download.

Joint Force Quarterly som ges ut av USA's krigsmakt innehåller ibland intressanta artiklar. Om man inte vill läsa hela bör man åtminstone läsa sammanfattningen på slutet.

Jobbagy Z. Effetcs-based Operations and the Problem of Causality. Joint Force Quarterly; 2007; 46; pp90-95. DownloadProduktutveckling och komplexitetsteori

Rose-Anderssen C, Allen PM, Tsinopoulos C, McCarthy I. Innovation in manufacturing as an evolutionary complex system. Technovation 2005; 25: pp 1093-1105. Download    

  
Organisationer och komplexitetsteori

Murray P.J. Complexity Theory and the Fifth Discipline.  Systemic Practice and Action Research; Jun 1998; 11(3): p275. Download
Grobman. Complexity Theory: A new way to look at organizational change. Public Administration Quarterly; Fall 2005; 29(3): p350. Download

Följande artikel motsvarar något så när innehållet i boken: Olson E, Eoyang G. Facilitating Organization Change: Lessons from Complexity Science. Jossey-Bass/Pfeiffer; 2001;  ISBN 078795330X

Eoyang G H. Conditions for self-organizing in human systems. Futurics 2004; 28(3/4): p10. Download

Eoyang G H. Difference matrix. Som pdf-fil på den här adressen
http://www.chaos-limited.com/gstuff/Diffmat1099.pdf


Buckle P. Uncovering System Teleology: A Case for Reading Unconscious Patterns of Purposive Intent in Organizations. Systems Research and Behavioral Science; Sep/Oct 2003; 20(5): p435. Download
-
Det är mycket lättare att plocka isär än att sätta ihop
    Att uppfinna, utveckla, tillverka, och framgångsrikt sälja en ny produkt är fruktansvärt svårt. Det är miljoner gånger svårare än att ta isär och förstöra. På motsvarande sätt är det med den reduktionistiska vetenskapen. Den analyserar, plockar isär, men sätter inte ihop.
    Analysen leder neråt i smådelarna, atomer, kvarkar, strängar,... Men det är en intellektuellt enkelriktad gata enligt Nobelpristagaren P W Andersson som redan 1972 publicerade denna läsvärda artikel.


Andersson P W. More is different. Science August 1972; 177(4047): pp393-396 Download

Andersson menar precis som sin efterföljare Laughlin (också han Nobelpristagare) att man ur ekvationerna på den lägre/lägsta nivån inte kan härleda/förutsäga vad som skall uppenbaras på en högre nivå. Lagarna eller ekvationerna för den högre nivån (tex för en bilväxellåda, eller en grupp människor) är precis lika fundamentala som kvantmekanikens grundekvationer.


Andersson och Laughlin menar att fysikens nya stora uppgift är att söka de organiserande principer efter vilka materien organiserar sig.

Anderssons och Laughlins artiklar är viktiga eftersom de visar att komplexitetsteori är mer än metaforer.

Laughlin R B, Pines D. The Theory of Everything. PNAS; 2000; 97(1): pp 28-31 Download

Laughlin R B, Pines D, Schmalian J, Stojkovic B P, Wolynes P. The Middle Way. PNAS; 2000; 97(1): pp 32-37 Download
updated 2007-11-20
Svårt att förklara
Tycker du också att det kan vara svårt att förklara komplexa system för den oinvigde? Kanske kan denna lilla skiss hjälpa dig. Download
Svensk avhandling
Sören Augustinsson: Om Organiserad Komplexitet; Integration av organisering, lärande och kunnande
.
 Ladda ner.
Intressant sammanfattande artikel i julinummret av National Geographic Magazine  Klicka här