Välkommen
med din artikel

Insänt material publiceras på webbplatsen.
AKTUELLT  -  ARTIKLAR  -  LITTERATUR  -  MEDLEMMAR  -  NYHETSBREV  -  SEMINARIER  -  KONTAKT - LÄNKAR
På den här sidan publiceras artiklar med foto, som du mailar till oss.
Bo Rex, född 1940, har 25 års industrierfarenhet från chefs-befattningar inom kvalitetssäkring, administration och marknadsföring inom verkstadsindustrin och Beijer Invest. Bo har även verkat som dotterbolagschef inom ABV (NCC), Allis Chalmers Corp. (USA) och Trelleborg AB fram till 1990.
När jag i början på 80-talet körde runt mina barn i barnvagn i Slottskogen i Göteborg lade jag märke till att varje träd bildar skott och sidogrenar med sin arts specifika vinkel till ursprungsgrenen, säger Lars Holmdahl.
Det slog mig att "Gud" inte springer runt och böjer till varje kvist för sig, utan att det styrs av en underliggande regel.
På basis av erfarenheter jag gjorde under många års begrundan av de fiktiva världar och processer som vi kallar romaner har jag under tjugo år sökt förstå den värld, som jag själv lever i, säger Erland Lagerroth, docent, och författare till flera böcker om komplexitetsteori.
Artikelförfattare
Mellan 1990 och 2000 har Bo arbetat som management konsult inom A.T. Kearney och Ernst & Young med inriktning på ledarskap, strategi, företagskultur och organisatorisk prestanda. Bo är numera verksam som senior advisor och styrelseordförande i Cordial Business Advisers AB.
updated 2007-05-09
Är komplexitetsteori helt nytt för dig? Då kan du ha glädje av den kortfattade orientering i ämnet som du hittar här. Via LÄNKAR finner du hur mycket som helst om complexity theory.
Böcker för nedladdning
Passa på att ladda ner den här moderna boken innan den går i tryck, för då tar vi nog bort den. (Vi har copyright-ägarens tillstånd).
Handbook in Innovation Management
Download
    Författad av professor Stig Ottosson. Boken ger modern teori och resultat från den absoluta forskningsfronten.

I slutet av vintern kommer Complexity Aspects of Product Development att kunna laddas ner från den här webbsidan.
Det är trevligt att få presentera ytterligare ett examensarbete på temat komplexitetsteoeri.
    Kristiansson 2003: Robusta Adaptiva Strategier. Download

 
Nya artikelar (apr 07) av Erland Lagerroth: Andlighet download och Att förstå den värld man lever i. Download (Jan 07) Den tredje utvägen download, och  (dec 06) Den klassiska naturvetenskapens blinda fläck. Download
   

Inte artiklar, men kul ändå:
För inte så länge sedan trodde man att en fågelflock eller fiskstimm styrdes av en ledarfågel (ledarfisk) som de andra följde. Man kunde inte tänka sig att flocken organiserade sig själv. Inte förrän 1987 på en datorkonferens, då Craig Reynolds visade sin helt datorgenererade animation kallad Boids (10MB Quicktime movie) insåg man att tre enkla regler räckte för att åstadkomma flockens komplicerade beteende. En modernare variant där man själv kan ställa in olika parametrar finns här (428KB application).
    Tycker du det här var kul? Då ska du prova att leka med datorsimulerade myrkolonier .

En text om komplexitetsteori, komplexitetstänkande, strategi, och manövertänkande.
    Lars Holmdahl (2005): Complexity theory and strategy, a basis for product development. Download.

Vi är glada över att få presentera följande artikel om komplexitetsteori och management av
Mats Forsberg, Marie Orlander och Lina Skantze.
    Mats Forsberg et al (2004): Complexity Management, Nästa stora managementkoncept? Moderna Management-koncept,Företagsekonomiska institutionen, STOCKHOLMS UNIVERSITET. Download.

I följande intressanta artikel skriver Bo Rex:
    "De flesta företag säger sig i dag vilja vara kundorienterade, men deras organisationsstruktur gör att de i stället är ledningsorienterade. Det alternativ till hierarkin som nu växer fram kallas för holoarki, en organisationsmodell där helheten är mer än summan av delarna och där människor inte slits ner". 
Ladda ner och läs!
    Bo Rex (2004): Leve holoarkin! Download

Det är en stor glädje att på denna sida få publicera alster av en verklig föregångsman, humanist, och pionjär för det nya komplexitetsbaserade paradigmet, docent Erland Lagerroth:
  
    Den höga muren
Download
    Är astrologin bästa sättet att återge den naturliga världen dess mening och betydelse? Download
Och en kort replik på ett debattinlägg: Edris och metafysiken Download, och ett förtydligande Edris en gång till, i alla fall, Download. Ladda ner och följ länkarna bakåt. Intressant att läsa kritik av komplexitetsteorin från andligt håll. Ännu mera polemik, från jan 07, Att överskrida gränser download.
    Inledning. Download.
    Att segla mellan Skylla och Charybdis. Download.
    Från reduktionism till emergens. Download.
    De lärda och Galileis kikare - i dag. Download.
    Tillstånd eller process. Download.
    Darwin hade inte fel-men darwinismen är bara en del         av sanningen. Download.
    Utbrott och uppbrott - en formel för paradigmskifte,             Humanismdagarna i Lund 2006. Download

Det är verkligen kul att det börjar dyka upp svenska akademiska alster som bygger på komplexitetsteori, såsom detta intressanta examensarbete om ett svårt ämne.
    Alf Thiel Metelius (2005): Investigation of the basic assumptions behind Knowledge Management by Comparing Two Perspectives of Knowledge Creation, Master thesis, Stockholm School of Economics, Inst. of International Business. Download