AKTUELLT  -  ARTIKLAR  -  LITTERATUR  -  MEDLEMMAR  -  NYHETSBREV  -  SEMINARIER  -  KONTAKT - LÄNKAR
Vi utforskar  gemensamt hur tillvaron verkligen är beskaffad
Varför ger ökad kontroll förlorad kontroll?
Varför nöjer sig så många ledare med en illusion av att styra utvecklingen, skulle man kunna tillägga.

Hur står man säkert när trygga strukturer plötsligt vacklar?
Kanske med hjälp av en stabil inre bas.

Kan man planera utan att känna till framtiden?
Att följa planer är inte nödvändigt, men planering är viktigare än någonsin förr.

Varför slår prognoser och börstips nästan alltid fel?
Detta följer av att varje complext system har sin egen högsta beräknigskapacitet.

Hur kan storstäder och myrstackar växa utan central planering?

När välter tuvan det stora lasset?

Varför såg samurajerna rädsla, vrede och självupptagenhet som de farliga hoten mot överlevnad?

När skapar flera hjärnor tillsamman mer klokskap än dumhet?

Varför lönar sig etik ekonomiskt?

Välkommen med dina kommentarer, åsikter, funderingar och slutsatser!


Seminarier
Vi planerar att ha ett seminarium eller workshop i slutet av februari eller i början av mars 2007. Exakt tidunkt är inte bestämd ännu.
    Idéer om ämnen att ta upp kretsar kring:
 - Komplexitetsteori och nyproduktutveckling.
 - Vad kan man påverka?
 - Att styra med själv-organisation.
 - Potenslagar i affärer.
Du är varmt välkommen med egna förslag!
Bli medlem
Genom medlemskapet får du tillgång till material reserverat för medlemmar. Att vara medlem kostar inget.
    För att anmäla dig skickar du ett mail med ditt namn till Complexity Forum genom att klicka här.
    Viktigt:
skriv medlem som titel på ditt email, annars är det stor risk att spamprogrammet sorterar bort det. (Du får inte svar genast. Det kan ta någon dag för oss att svara.)
Complexity Forum
är en mötesplats för dig som är intresserad av komplexitetsteori och dess tillämpningar på mänskliga aktiviteter.
Vetenskapen bakom
  - Självorganisation
  - Emergens
  - På randen till kaos
  - Stora effekter av små orsaker. Läs mer
Nyare forskningsresultat visar att det inte går att förutsäga när nästa börskrasch kommer, när din villa blir värdelös, eller ett virus slår ihjäl 300 miljoner människor.
Insikter i komplexitetsteori gör dig kanske inte bättre förberedd - men du kommer i alla fall inte att bli förvånad när det händer
.

Vi har alla nyligen bevittnat
hur en för oss harmlös teckning publicerad i JyllandsPosten skapar en miljardförlust för Arla och flera människors död. Ett talande exempel på hur små orsaker kan få stora effekter  och hur historien ligger inbakad i nuet som försåtliga snubbeltrådar.

Det förefaller troligt att komplexitetsteorin när den vinner spridning i första rummet kommer att påverka undervisning och utbildning av:
 - Ledningsgrupper
 - Styrgrupper
 - Projektledare
 - Ledarskap i vid mening
 - Organisering av resurser.
Vidare kommer vi att få en ny syn på produktutveckling och det kommer säkerligen att spridas nya dynamiska strategier.
/Lars 
Årets bild 2006 av frilansfotograf Joakim Berglund illustrerar ett fenomen av logistisk natur. Man får samma mönster i trädets grenverk och rotsystem, som i blodförsörjning av ett organ, tidvattenströmmar i grunda vikar och luftströmning i en lunga.
Välkommen
med din artikel!
Insänt material publicerar vi på webbplatsen.
updated 2006-12-18

Statistics
Allt fler vetenskapliga artiklar....
Den vetenskapliga litteraturen om komplexitetsteorin ökar. En sökning med ProQuest i citation & abstract gav följande resultat.


I ComplexityForum utforskar vi gemensamt hur tillvaron verkligen är beskaffad
Diagrammet visar antalet vetenskapliga artiklar (undantaget datalogi & matematik) med complexity theory eller complexity science i abstract eller citation.
    Man ser att den icke-matematiska komplexitetsteorin är en ung vetenskap som växer stadigt.